Станимир Илчев ALDE Group in the European Parliament

Европа ни чува ...

» Начало

АЛДЕ

www.alde.eu

Алиансът на либералите и демократите за Европа в Европейския парламент (АЛДЕ) обединява евродепутати от либерални и демократични партии в Европейския съюз.

Ние споделяме общи ценности и подкрепяме отворен и насочен към бъдещето подход относно политиките на Европейския с ъюз.

Защитаваме личната свобода, независима и динамична бизнес култура, икономическа и социална солидарнос т и стабилност в действията, защита на околната среда, уважение и толерантност към културните, религиозни и езикови разнообразия.

Нашата визияза ЕС е на Европа, която:

- се простира до всички европейски страни, които искат да се присъединят, и уважава принципите на демокрация, стабилнос т, човешки права и функционираща пазарна икономика;

- подпомага устойчивия икономически растеж, който създава повече и по-качествени работни мес та, по-добър избор за потребителя и увеличава възможностите за бизнес;

- осигурява свобода, сигурност и правосъдие на гражданите, защитава човешките права и се противопоставя срещу всякакъв вид дискриминация;

- се бори за повече справедливост, мир, стабилност и за премахването на бедността по света.
СОФИЯ 1000
УЛ. "ВРАБЧА" 23
За контакти: