Станимир Илчев ALDE Group in the European Parliament

Европа ни чува ...

» Начало

Европейски парламент

Европейският парламент е единственият орган на Европейския съюз, избран чрез преки избори. Неговите 736 членове са тук, за да представляват вас, гражданите. Те се избират веднъж на всеки пет години от избирателите в 27-те държави-членки на Европейския съюз от името на неговите 500 милиона граждани.

Парламентът взема дейно участие в изработването на законодателството, имащо пряко въздействие върху ежедневието на гражданите на Европейския съюз, а именно в сферите на опазването на околната среда, правата на потребителите, равните възможности, транспорта и свободното движение на работници, капитали, стоки и услуги. В правомощията на Парламента влиза също така да определя съвместно със Съвета годишния бюджет на Европейския съюз.

Още »
СОФИЯ 1000
УЛ. "ВРАБЧА" 23
За контакти: