Станимир Илчев ALDE Group in the European Parliament

Европа ни чува ...

» Начало

Илчев призовава към справедливо решение за Страсбург

Българският евродепутат Станимир Илчев от Алианса на либералите и демократите за Европа (ALDE) участва активно в обсъждането на въпроса за седалището на европейските институции и по-специално това за ЕП. Дискусията се води в Комисията по конституционни въпроси (AFCO) към Европейския парламент. Проблемът е на дневен ред от много отдавна, но поради противоречивия си характер беше постоянно отлаган. 

По сега действащите правила седалището на Европейския парламент е в Страсбург, а комисиите му заседават в Брюксел. Всеки месец за 4 дни всички евродепутати с техните екипи и голяма част от администрацията на ЕП пътуват до Страсбург за месечната сесия. Цялото това пътуване струва на европейския данъкоплатец между 169 и 204 милиона евро, 19 000 тона вредни емисии от СО2 и безброй пропуснати часове ценно време. Ето защо много от депутатите смятат, че е време да се вземат мерки, които да елиминират тези разходи. 

Докладът на комисията поставя акцент върху три основни въпроса: правото на Европейския парламент на самоорганизация, правото на Европейския парламент сам да определя къде да провежда заседанията си и правото да се определи едно седалище на Европейския парламент. Докладът не посочва място, което да бъде обявено за седалище. Целта е да се установи правото на Парламента сам да вземе подобно решение, а не както досега този въпрос да се решава от правителствата на държавите-членки на ЕС. 

Докладът среща мощната съпротива на френските евродепутати, които съзират в него не обикновена възможност за оптимизиране на дейността на институцията, а заплаха за ролята на Страсбург в системата на ЕС. Като докладчик в сянка Станимир Илчев многократно защити тезата, че френските му колеги няма от какво да се тревожат и трябва да оставят настрана всякакви необосновани спекулации. Докладът, подчерта Илчев на днешното заседание на AFCO, цели да защити позицията на ЕП, а не да зачеркне Страсбург от календара. "Ако искаме ЕП да бъде възприеман като истински изразител на волята на европейските граждани, ние евродепутатите трябва да запазим ясна визията си за бъдещето и да преодолеем националните си и понякога теснопартийни интереси", заяви Илчев. "Водим същинска парламентарна битка, в която победителят трябва да бъде Европейският парламент" допълни той. 

Гласуването на доклада в комисията AFCO се очаква да бъде през октомври, а вотът в пленарна зала - през ноември.
СОФИЯ 1000
УЛ. "ВРАБЧА" 23
За контакти: